• Powerplant 1
  • Powerplant 2
  • Powerplant 4
  • Powerplant 5
  • Powerplant 6
  • Powerplant 7
  • Powerplant 8

De producten in de serie POWERPLANT zijn geïnspireerd op de vormen van de hedendaagse energiecentrale. De frames van de POWERPLANT objecten zijn gebaseerd op het klassieke silhouet van de koeltoren. De geometrische structuur ervan is een duidelijke verwijzing naar de hoogspanningsmast: geleider van woeste kracht. De aluminium bovenbladen symboliseren de rookpluim die een actieve energiecentrale uitstoot. Met de POWERPLANT objecten maakt Studio Woest de onmiskenbare kracht van de industrie grijpbaar.

The products in the POWERPLANT series are inspired by the form of today’s power plants. The frames of the POWERPLANT objects are based on the well-known form of the cooling-tower. The geometric structure of this frame refers to the power pylon: guidance of brute power. The aluminum tops symbolize the smoke that an active power plant emits. With the POWERPLANT objects Studio Woest makes unmistakable industrial power seizable. 

Photography: Job Stribos